Doelstellingen Hart voor Suriname Worldwide

De stichting Hart voor Suriname Worldwide, gevestigd te Nederland, heeft ten doel het leveren van een wezenlijke bijdrage aan de wederopbouw van Suriname. Alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Hart voor Suriname Worldwide tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:

 

1- Het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen aan de regering van Suriname.

2- Het fungeren als adviesorgaan voor overheden, bedrijven en non-gouvernementele organisaties in Nederland, Europa en overal waar dit nuttig wordt geacht.

3- Het fungeren als vraagbaak en adviesorgaan voor de Surinaamse diasporagemeenschap in Nederland.

4- Het bemiddelen en het bevorderen van contacten tussen investeerders en ondernemers in Nederland en Suriname, overheden en supranationale organisaties waaronder de Caribische Gemeenschap (CARICOM), de Europese Unie (EU) en het Gemenebest van Naties (Commonwealth of Nations)

5- Het organiseren, ondersteunen en/of begeleiden van handelsmissies, bijeenkomsten, workshops, beurzen en dergelijke activiteiten.

6- Het geven van materiële hulp aan de Surinaamse gemeenschap op elke daartoe geschikte wijze.

7- Het werven van fondsen ten behoeve van de voormelde activiteiten.

 

 

 

PERSBERICHT Stichting Hart voor Suriname Worldwide

29 januari 2022

 

Armand Achaibersing Minister van het jaar 2021

& Mahinderkoemar Jogi DNA-lid van het jaar 2021

 

Na intensieve beraadslagingen en zorgvuldige toetsing, heeft het Team Poll 2021 van de Stichting  Hart voor Suriname Worldwide vandaag 29 januari de uitslag  van de verkiezing van DNA lid en Minister van het jaar 2021 bekend gemaakt. Dit gebeurde in aanwezigheid van enkele genodigden en   genomineerden in het Courtyard Marriot, Paramaribo.

Men kon hun stem uitbrengen op 2 manieren. Via de website www.hartvoorsuriname.nl en via het email adres hartvoorsuriname@hotmail.com met motivering. Het volgende is uit de email-bus gekomen. Zie aangehecht:

Het bestuur feliciteert hierbij alle genomineerden en de uitverkorenen: Armand Achaibersing Minister van het jaar 2021 & Mahinderkoemar Jogi DNA-lid van het jaar 2021

Het bestuur van de Stichting Hart voor Suriname Worldwide hoopt continuïteit te geven aan dit project om mensen uit alle segmenten van de samenleving  te motiveren door hun te stimuleren in hun goede werk voor de samenleving. Two thumbs up!

De Stichting Hart voor Suriname bedankt  iedereen voor de ondersteuning van dit evenement.

Tenslotte brengt de Stichting een speciale dank uit aan alle mensen die de moeite hebben genomen te stemmen en hun motiveringen te mailen.

 

Team Poll 2021

Voor het fotoverslag, video en meer nieuws verwijzen wij  (t.z.t.) naar  de galerij van www.hartvoorsuriname.nl en de media.


Bekendmaking poll 2011

28 januari 2022

 

 


Poll 2011 beëindigd

15 januari 2022

 

Beste mensen met hart voor Suriname,

De poll van beste DNA-lid  en beste Minister 2021, georganiseerd door Stichting Hart voor Suriname Worldwide is nu, d.d. 15 januari 2022 vanaf 12.00u SR-tijd beëindigd.

De poll blijft nog open staan op de website www.hartvoorsuriname.nl.

Alle stemmen en motivatie formulieren die na 15 januari 2022 binnenkomen, worden niet meer meegenomen bij de telling.

Een vakjury zal nu aan de slag gaan om de stemming te beoordelen en alles onder de loep te nemen.

De nominaties en award uitreiking zullen op een nader te bepalen datum worden bekend gemaakt.

De eerder geschreven datum van 15 januari 2022 om de bekendmaking te doen is verzet naar een nader te bepalen datum omdat de motivaties goed moeten worden bekeken en de awards in orde moeten worden gemaakt.

 

Team Poll 2021

Stichting Hart voor Suriname Worldwide

 


 Wie is Hét Beste DNA-lid & Dé Beste Minister van het jaar 2021?

 

12 december 2021

 

De stichting Hart voor Suriname organiseert een poll over wie volgens u, Hét Beste DNA - lid en Dé Beste Minister zijn van het jaar 2021.

Spelregels : - U mag aan beide polls mee doen tot en met 15 januari 2022, 12.00 u. Surinaamse tijd.

                      - U brengt uw stem digitaal uit via uw mobiel of uw computer.

                      - U mag stemmen vanaf 16 jaar, ongeacht uw identiteit en woonplaats, als u maar hart voor Suriname heeft.

                      - Een vakjury  zal de stemming controleren op juistheid.

 

Enkele criteria die nodig zijn om als  Hét Beste DNA - lid 2021 genoemd te mogen worden zijn:

 

1 - Betrouwbaarheid. Heeft u vertrouwen in uw DNA - lid?

2 - Communicatie. Heeft u het gevoel dat uw DNA - lid in voldoende mate duidelijk en begrijpelijk communiceert met de samenleving?

3 - Inbreng in DNA. Heeft u het gevoel dat uw DNA - lid u goed behartigt in het parlement?

4 - Publiciteit. Heeft u het gevoel dat uw DNA - lid in voldoende mate en eerlijk in de media komt?

5 - Bereikbaar.  Heeft u het gevoel dat uw DNA - lid voor u bereikbaar is?

 

 

Dit zijn enkele criteria om uw keuze te kunnen bepalen. Uiteraard mag u ook andere criteria hanteren.

De bekendmaking van deze poll is op 15 januari 2022, waarbij zij een award van Hart voor Suriname zullen krijgen namens het volk van Suriname en de diaspora met hart voor Suriname.

 

Er zullen nominaties zijn voor de 5 beste DNA-leden. 

 

Blijf de berichten volgen van Hart voor Suriname.

 

 

Doe hieronder  mee met de poll over Hét Beste DNA-lid 2021

 

Tip:  Kijk goed naar het nummer voor de naam en het nummer op de foto.

Als u uw keuze heeft gemaakt, klikt u in het  witte rondje, (vóór het nummer) het wordt dan blauw.

Wilt u herstellen? Dan klikt u op een andere nummer. Besluit genomen?

Dan scrolt u naar beneden en klikt u op het woord Stemmen ( groene balk).

U heeft dan uw stem uitgebracht. U dient ook het formulier in te vullen met uw e-mailadres en motivatie en dan Verzenden.

 

Om goed te stemmen dient u 4x handelingen te plegen. ( 2x bij DNA, 2x bij Ministers)

 

Hartelijk dank!

 

De bekendmaking vindt plaats op 15 januari 2022.

 

Blijft u de berichten volgen via de website en de Facebookpagina van Hart voor Suriname Worldwide.

 

Veel succes met uw keuze!

 

Handeling 1 - Wilt u zeker uw stem doen gelden bij de beoordeling, dan kunt u hieronder uw keus toelichten en druk op het groene balkje Verzenden.

Handeling 2 - U moet ook op het groene balkje Stemmen drukken als u een nummer heeft gekozen.

 

 

Wie is Hét Beste DNA-lid van het jaar 2021?

 

 

Veel succes met uw keuze!

 

 

Tip:  Kijk goed naar het nummer voor de naam en het nummer op de foto.

Als u uw keuze heeft gemaakt,

klikt u in het  witte rondje, (vóór het nummer) het wordt dan blauw. Wilt u herstellen? Dan klikt u op een andere nummer. Besluit genomen? Dan scrolt u naar boven op uw mobiel ( of links op uw computer) en klikt u op het woord STEMMEN ( groene balk).

U heeft dan uw stem uitgebracht.

 

Hartelijk dank!

De bekendmaking vindt plaats op 15 januari 2022.

 

Blijft u de berichten volgen via de website en de Facebookpagina van Hart voor Suriname Worldwide.